x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2011–2012
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
VALTS2 ERIKOISTUMISOPINNOT 20 op

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija on syventänyt näkemystään kahdesta eri valtio-opin painopistealueesta.

Sisältö

Opiskelijat voivat tenttiä kirjoja seuraavista aiheista: kansalaisyhteiskunta ja poliittinen toiminta, poliittiset järjestelmät, poliittinen kommunikointi ja retoriikka, poliittinen filosofia, Eurooppa, globalisaatio, ja Euroopan ulkopuoliset poliittiset järjestelmät.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritetaan kaksi kohtaa alla mainituista seitsemästä vaihtoehdosta yleisessä kirjallisuuskuulustelussa. Toisen kirjallisuuskuulustelun sijasta voidaan suorittaa vapaaehtoinen työharjoittelu (kohta h).

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali


a) Kansalaisyhteiskunta ja poliittinen toiminta (10 op)
1. Keane, Global Civil Society. Cambridge University Press 2003 (3 op).
2. Hooghe - Stolle (toim.), Generating Social Capital. Civil Society and Institutions in Comparative Perspective. Palgrave 2003 (3 op).
3. Tarrow, Power in Movement. Social Movements and Contentious Politics. Cambridge University Press 1998. 2. painos (4 op).


b) Poliittiset järjestelmät (10 op)
Kolme teosta alla mainituista opiskelijan valinnan mukaan.
1. Castles, The Future of the Welfare State - Crisis Myths and Crisis Realities. Oxford University Press 2004 (3 op).
2. Dalton, Democratic Challenges, Democratic Choices. The Erosion of Political Support in Advanced Industrial Democracies. Oxford University Press 2004 (4 op).
3. Farrell, Electoral Systems. A Comparative Introduction. Palgrave 2001 (3 op).
4. Paastela, Yksin- ja harvainvallasta. Nide 1, s. i-xii, 1-46 ja 377-493 sekä nide 2, s. 561-668 ja 815-958. Tampereen yliopisto, politiikan tutkimuksen laitos 2000 (3 op).
5. Ware, Political Parties and Party Systems. Oxford University Press 1996 (4 op).


c) Poliittinen kommunikointi ja retoriikka (10 op)
1. Tindale, Rhetorical Argumentation. Sage 2004 (3 op).
2. McCarthy, Language, Politics and Writing. Palgrave 2002 (4 op).
3. Street, Mass Media, Politics and Democracy. Palgrave 2001 (3 op).


d) Poliittinen filosofia (10 op)
1. Ball - Bellamy (toim.), The Cambridge History of Twentieth-Century Political Thought. Cambridge University Press 2003 (3 op)
2. Koikkalainen, The Life of Political Philosophy after its Death. Acta Univesitatis Lapponiensis 81 2005 (3 op).
Lisäksi yksi seuraavista klassikoista (4 op / teos):
3. Platon, Valtio. Otava 1981.
4. Hobbes, Leviathan. Vastapaino 1999.
5. Locke, Tutkielma hallitusvallasta. Gaudeamus 1995.
6. de Tocqueville, Demokratia Amerikassa. Gaudeamus 2006.


e) Eurooppa (10 op)
1. Hooghe - Marks, Multi-Level Governance and European Integration. Rowman & Littlefield 2001 (3 op).
2. Egan - Nugent - Paterson (toim.), Research Agendas in EU Studies. Stalking the Elephant. Palgrave 2010 (4 op).
3. Tiilikainen - Palosaari (toim.), Integraation teoria. Gaudeamus 2007 (3 op).


f) Globalisaatio (10 op)
1. Bisley, Rethinking Globalization. Palgrave 2007 (3 op).
2. Hakovirta, Maailmanpolitiikka - teoria ja todellisuus. Kustannus 54 2002 (4 op).
3. Patomäki - Teivainen, Globaali demokratia. Gaudeamus 2003 (3 op).


g) Euroopan ulkopuoliset poliittiset järjestelmät (10 op)
Kolme teosta seuraavista:
1. Gries - Rosen, State and Society in 21st Century China. Routledge 2004 (4 op).
2. Harle, Ideas of Social Order in the Ancient World. Greenwood Press 1998 (3 op).
3. Kiros - Appiah, Explorations in African Political Thought: Identity, Community, Ethics. Routledge 2001 (3 op).
4. Kapur, India - From Regional to World Power. Routledge 2006 (3 op).
5. Lane - Redissi, Religion and Politics. Islam and Muslim Civilisation. Ashgate 2004 (3 op).
6. Neary, The State and Politics in Japan. Blackwell 2002 (3 op).


h) Vapaaehtoinen harjoittelu, jonka tulee tapahtua yksikön hyväksymässä harjoittelupaikassa ja kestää vähintään 2 kk. Jos harjoittelua käytetään opintoja korvaavana suorituksena, on harjoittelun perusteella kirjoitettava syventävien opintojen kannalta tarkoituksenmukainen raportti (n. 10 sivua).

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Johtamiskorkeakoulu
Syventävät opinnot (Valtio-oppi)
Johtamiskorkeakoulu
Johtamiskorkeakoulu