x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2011–2012
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
VALTS1 TIETEENALAN YLEISET TEORIAOPINNOT 15 op

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija on syventänyt näkemystään politiikan tutkimuksen teorioista ja tutkimuksesta.

Sisältö

Perehdytään politiikkaa ja poliittista toimintaa ja niiden historiallista kehitystä koskeviin teorioihin.

Vaadittavat opintosuoritukset

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali


1. Morrow, The History of Political Thought. Macmillan 1998 (5 op).
2. Farrelly, Contemporary Political Theory. A Reader. Sage 2004 (5 op).
3. Leopold - Stears (toim.), Political Theory. Methods and Approaches. Oxford University Press 2008 (5 op).

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Johtamiskorkeakoulu
Syventävät opinnot (Valtio-oppi)
2011–2012
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Johtamiskorkeakoulu