x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2011–2012
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
VALTA7 EUROOPPA JA GLOBALISAATIO 5 op

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelijalla on perustiedot Euroopan integraatiosta ja globalisaatiosta sekä niiden vaikutuksesta kansalliseen politiikkaan.

Sisältö

Opintojaksossa perehdytään Euroopan integraation historiaan, EU:n päätöksentekoon ja toimivaltaan, integraation vaikutukseen kansalliseen politiikkaan sekä globalisaation eri ulottuvuuksiin.

Vaadittavat opintosuoritukset

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali


1. Hix, The Political System of the European Union. Palgrave 2005. 2. painos (2 op).
2. Raunio - Saari (toim.), Eurooppalaistuminen. Suomen sopeutuminen Euroopan integraatioon. Edita 2006 (2 op).
3. Tiihonen - Tiihonen, Kohti globaalivastuuta. Maailmanhallinta - politiikkaa, taloutta ja demokratiaa. VATT 2004 (1 op).

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Johtamiskorkeakoulu
Aineopinnot (Valtio-oppi)
Johtamiskorkeakoulu
2011–2012
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Johtamiskorkeakoulu