x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2011–2012
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
VALTA5 POLITIIKAN TUOTOS 5 op

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija on perehtynyt politiikan tuotoksiin, julkisiin toimintaohjelmiin (policy) ja niiden taustalla oleviin teorioihin.

Sisältö

Opintojakson sisältö kohdentuu poliittisen prosessin tuotoksiin ja niiden vaikutuksiin.

Vaadittavat opintosuoritukset

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali


Kaikille pakolliset teokset:
1. Peters - Pierre, Handbook of Public Policy. Sage 2006, sivut 1-166 ja 395-492 (2 op).
2. Tiihonen, From Governing to Governance. A Process of Change. Tampere University Press 2004 (2 op).

Lisäksi jompi kumpi seuraavista:
1. Kiander, Laman opetukset. Suomen 1990-luvun kriisin syyt ja seuraukset. VATT 2001 (1 op).
2. Julkunen, 1990-luvun sosiaalipoliittinen reformi Suomessa. Vastapaino 2001 (1 op).

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Johtamiskorkeakoulu
Aineopinnot (Valtio-oppi)
2011–2012
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Johtamiskorkeakoulu