x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2011–2012
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
VALTA4 POLIITTISET INSTITUUTIOT JA PROSESSIT 5 op

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija on perehtynyt poliittisiin institituutioihin ja prosesseihin, demokratiateorioihin ja politiikkaverkostoihin.

Sisältö

Opintojakson kirjat perehdyttävät eurooppalaisiin poliittisiin järjestelmiin, erilaisiin demokratiamalleihin sekä tarjoavat näkökulmia politiikkaverkostojen teoreettiseen tarkasteluun.

Vaadittavat opintosuoritukset

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali


1. Setälä, Demokratian arvo. Teoriat, käytännöt ja mahdollisuudet. Gaudeamus 2003 (1 op).
2. Pierre (toim.), Debating Governance. Authority, Steering, and Democracy. Oxford University Press 2000 (2 op).
3. Gallagher - Laver - Mair, Representative Government in Modern Europe. McGraw Hill 2006. 4. painos (2 op).

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Johtamiskorkeakoulu
Aineopinnot (Valtio-oppi)
2011–2012
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Johtamiskorkeakoulu