x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2011–2012
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
VALTA3 KANSALAISYHTEISKUNTA JA POLIITTINEN OSALLISTUMINEN 5 op

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija on perehtynyt poliittisen järjestelmän ja kansalaisyhteiskunnan rakenteisiin, toimintaan ja muutokseen.

Sisältö

Opiskelija tutustuu kansalaisyhteiskuntaa, poliittista osallistumista ja erityisesti vaalidemokratiaa ja äänestämistä koskevan vertailevan tutkimuksen teorioihin, peruskäsitteisiin ja tietosisältöihin.

Vaadittavat opintosuoritukset

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali


1. Chambers - Kymlicka (toim.), Alternative Conceptions of Civil Society. Princeton University Press 2002 (2 op).
2. Paloheimo - Raunio (toim.), Suomen puolueet ja puoluejärjestelmä. WSOY 2008 (2 op).
3. Evans, Voters and Voting. An Introduction. Sage 2003 (1 op).

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Johtamiskorkeakoulu
Aineopinnot (Valtio-oppi)
2011–2012
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Johtamiskorkeakoulu