x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2011–2012
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
VALTA2 POLIITTINEN KOMMUNIKOINTI JA RETORIIKKA 5 op

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelijalla on perustiedot poliittisesta kommunikaatiosta ja retoriikasta sekä median ja politiikan suhdetta koskevista kysymyksistä.

Sisältö

Perehtyminen poliittisen kommunikaation, retoriikan sekä median ja politiikan suhteiden tutkimukseen.

Vaadittavat opintosuoritukset

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

1. Charteris-Black, Politicians and Rhetoric. Persuasive Power of Metaphor. Palgrave 2004 (2 op).
2. Meyer, Media Democracy. How the Media Colonize Politics. Polity Press 2002 (2 op).
3. Palonen - Summa (toim.), Pelkkää retoriikkaa. Vastapaino 1998 (1 op). 

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Johtamiskorkeakoulu
Aineopinnot (Valtio-oppi)
2011–2012
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Johtamiskorkeakoulu