x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2011–2012
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
VALTA1 POLITIIKAN TEORIA 5 op

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija on perehtynyt politiikan teorian klassikoihin sekä näitä käsittelevään tutkimukseen.

Sisältö

Politiikan teorian klassikoihin ja nykyklassikoihin perehtyminen.

Vaadittavat opintosuoritukset

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali


Kaikille pakollinen teos: Heywood, Political Theory. Palgrave 2004. 3. painos (2 op).

Lisäksi perehdytään yhteen klassikkoon (ryhmä A, 2 op/teos) ja yhteen moderniin klassikkoon (ryhmä B, 1 op/teos) seuraavien tulkintateosten avulla:

Ryhmä A: Klassikot
1. Aristoteles-tutkimus: Sihvola, Hyvän elämän politiikka. Tutkijaliitto 1994.
2. Machiavelli-tutkimus: Skinner, Machiavelli. Oxford University Press 1981.
3. Hobbes-tutkimus: Tuck, Hobbes. Oxford University Press 1989.
4. Locke-tutkimus: Lloyd, Locke on Government. Routledge 1995.

Ryhmä B: Modernit klassikot
1. Arendt-tutkimus: Canovan, Hannah Arendt: A Reinterpretation of Her Political Thought. Cambridge University Press 1995.
2. Schmitt-tutkimus: Ojakangas, Carl Schmitt and the Political Thought of Late Modernity. SoPhi 2004.
3. Oakeshott-tutkimus: Soininen, From a 'Necessary Evil' to an Art of Contingency. Michael Oakeshott's Conception of Political Activity in British Postwar Political Thought. Jyväskylä Studies in Education, Psychology and Social Research no 231 2003.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Johtamiskorkeakoulu
Aineopinnot (Valtio-oppi)
2011–2012
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Johtamiskorkeakoulu