x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2011–2012
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
VALTP5 POLIITTINEN AJATTELU 5 op

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelijalla on perustiedot poliittisista aatteista ja ideologioista sekä niiden historiallisesta kehityksestä. Lisäksi hän tuntee Suomen puolueideologiat ja niiden historian.

Sisältö

Tutustutaan poliittisiin aatteisiin, ideologioihin ja niiden historiaan sekä suomalaisten puolueideologioiden kehitykseen.

Vaadittavat opintosuoritukset

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali


1. Heywood, Political Ideologies. Palgrave 2007. 4. painos (3 op).
2. Paastela - Paloheimo (toim.), Suomen puolueiden periaateohjelmat. Politiikan tutkimuksen laitos 2008 (2 op).

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Johtamiskorkeakoulu
Perusopinnot (Valtio-oppi)
2011–2012
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Avoimia yliopisto-opintoja suorittaville
Johtamiskorkeakoulu