x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2011–2012
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
VALTP3 POLIITTINEN TOIMINTA 5 op

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelijalla on perustiedot poliittisen toiminnan ja osallistumisen keskeisistä kysymyksistä ja niitä tarkastelevista teorioista.

Sisältö

Perehdytään poliittisen osallistumisen ja toiminnan erilaisiin muotoihin ja sisältöihin.

Vaadittavat opintosuoritukset

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

1. Micheletti, Political Virtue and Shopping. Palgrave 2003 (2 op).
2. Meikle, Future Active. Routledge 2003 (2 op).
3. Suomalaiset osallistujina. Oikeusministeriön julkaisu 2009:5 (1 op).

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Johtamiskorkeakoulu
Perusopinnot (Valtio-oppi)
Johtamiskorkeakoulu