x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2011–2012
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KVPOS6B Pro gradu -seminaari II 10 op

Osaamistavoitteet

Tavoitteena on saada palautetta valmistumassa olevasta pro gradu –tutkielmasta ja siten kehittämään omaa työtään valmiiksi graduksi. Tavoitteena on myös oppia puolustamaan omia valintoja sekä kohtaamaan tieteellistä kritiikkiä. Niin ikään opiskelija oppii arvioimaan rakentavasti toisten tekemiä tutkielmia tai niiden osia.

Sisältö

Seminaari II edellyttää aktiivista osallistumista keskusteluun sekä oman paperin esittämistä ja puolustamista. Seminaarissa esitetään osa valmistumassa olevaa työtä. Lisäksi kirjoitetaan työn ohjaajalle erillinen työn metodia esittelevä paperi sekä perehdytään akateemiseen kirjoittamiseen lukemalla kirja Hirsjärvi - Remes - Sajavaara, Tutki ja kirjoita, Tammi 2009, joka on graduopas tai osallistumalla mahdollisuuksien mukaan jollekin tieteellisen kirjoittamisen kurssille.

Vaadittavat opintosuoritukset

Arviointi

Numerolla 1-5.

Suositellut suoritusajankohdat

Seminaarin voi suorittaa välittömästi I seminaarin jälkeen tai ohjaajan kanssa sovittaessa myöhemmin kun pro gradu –tutkielmaa aktiivisesti kirjoitetaan.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Johtamiskorkeakoulu
Syventävät opinnot (Kansainvälinen politiikka)
2011–2012
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Johtamiskorkeakoulu