x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2011–2012
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KVPOS6A Pro gradu -seminaari I 10 op
Vastuutaho
Kansainvälinen politiikka
Edeltävät opinnot
Kaikki perus- ja aineopinnot sekä opintojaksot KVPOS1 ja KVPOS2 sekä viimeistään samaan aikaan myös jokin jaksoista KVPOS3-KVPOS5.

Osaamistavoitteet

Tavoitteena on asettaa oman pro gradun tutkimusongelma ja pohtia siihen sopivan teorian, aineiston ja metodin käyttöä aikaisemman tutkimuksen valossa. Tämä suunnitteluvaihe antaa yleiskartan koko tutkimustyön ajan jatkuvalle tutkimus- ja suunnitteluprosessille.

Sisältö

Ennen seminaariin osallistumista opiskelija kirjoittaa ohjaajalle noin 1-2 sivun mittaisen ideapaperin sekä noin 10 sivun mittaisen kirjallisuuskatsauksen. Sen jälkeen seuraa aktiivinen osallistuminen seminaari-istuntoihin keskustelijana ja opponenttina sekä oman esitelmän kirjoittaminen, esittäminen ja puolustaminen. Seminaari I kestää yhden lukukauden. Seminaariryhmät pyritään jakamaan painopistealojen mukaisesti.

Vaadittavat opintosuoritukset

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Johtamiskorkeakoulu
Syventävät opinnot (Kansainvälinen politiikka)
2011–2012
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Johtamiskorkeakoulu