x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2011–2012
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KVPOS3 Maailmanpolitiikan teoria- ja sisältöopinnot 20 op
Vastuutaho
Kansainvälinen politiikka
Edeltävät opinnot
Perusopinnot, aineopinnoista vähintään KVPOA1 ja KVPOA2.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija kykenee käymään maailmanpolitiikkaan liittyvää edistynyttä tieteellistä keskustelua sekä teoreettisten kysymysten että asiasisällön osalta.

Sisältö

A) Kirjallisuuskuulustelu (10 op) yleisinä tenttipäivinä ja/tai korvaavat luennot sekä
B) Työseminaari (10 op), jossa johdantoluennot, vierailuohjelma ja seminaari, jonka yhteydessä luetaan neljä itse valittua artikkelia European Journal of International Relations –lehden viimeisimmästä vuosikerrasta ja esitetään ohjaajan kanssa sovittu essee työseminaarin aiheista.

Vaadittavat opintosuoritukset

Arviointi

Numerolla 1-5.

Suositellut suoritusajankohdat

4. vuoden syksy
4. vuoden kevät
5. vuoden syksy
5. vuoden kevät

Osio A on suoritettava ennen osallistuista osio B:hen.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Neljä/viisi seuraavista
1. Aaltola, Sowing the Seeds of Sacred: Political Religion of Contemporary World Order and the American Era. Brill 2008 (2 op) tai Aaltola, Western Spectacle of Governance and the Emergence of Humanitarian World Politics. Palgrave Macmillan 2009 (2 op)
2. Patomäki,  The Political Economy of Global Security. Routledge 2008. (2 op)
3. Clunan, The Social Construction of Russia’s Resurgence. Johns Hopkins University Press (2 op)
4. Kang, China Rising. Columbia University Press 2007. (2 op)
5. Linklater - Suganami, The English School of International Relations: A Contemporary Reassessment. Cambridge University Press 2006. (2 op)
6. Little, The Balance of Power in International Relations: Metaphors, Myths and Models. Cambridge University Press 2007. (2 op)
7. Ned Lebow, A Cultural Theory of International Relations. Cambridge University Press 2009. (4 op)
8. Pouliot, International Security in Practice: The Politics of NATO-Russia Diplomacy. Cambridge University Press 2010. (2 op)

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Johtamiskorkeakoulu
Syventävät opinnot (Kansainvälinen politiikka)
2011–2012
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Johtamiskorkeakoulu