x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2011–2012
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KVPOS2 Syventävät metodiopinnot 10 op
Vastuutaho
Kansainvälinen politiikka
Edeltävät opinnot
Perus- ja aineopinnot.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suorittamisen jälkeen opiskelija hallitsee kansainvälisen politiikan kilpailevien koulukuntien metodisten valintojen perustelut; lisäksi hän on perehtynyt tarkemmin johonkin menetelmälliseen orientaatioon osana kansainvälisen politiikan tieteenalakeskustelua.

Sisältö

Luennot ja seminaari (2 op), jossa esitetään ohjaajan kanssa sovittu essee (2 op). Kurssin yhteydessä suoritetaan yksi kaikille yhteinen metoditeos (2 op) sekä kaksi muuta teosta (alla olevassa luettelossa on esimerkkejä, joista kurssilla voidaan poiketa) (4 op).

Vaadittavat opintosuoritukset

Arviointi

Numerolla 1-5.

Suositellut suoritusajankohdat

4. vuoden syksy
4. vuoden kevät

Kurssi järjestetään kummankin lukukauden alussa (1/3 periodi). Kurssi tulee suorittaa viimeistään pro gradu -seminari I:n ensimäisen periodin aikana.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Kansainvälisen politiikan yleinen metodikirjallisuus
Klotz - Prakash, Qualitative Methods in International Relations a Pluralist Guide. Palgrave 2008.

Erityismetodit
1) Kvantitatiivinen menetelmä ja mallintaminen: Sprinz - Wollinsky, Models, Numbers, and Cases: Methods for Studying International Relations. University of Michigan Press 2004
2) Semiotiikka: Chandler, Semiotics: The Basics. Routledge 2004.
3) Retoriikka: Perelman, The Realm of Rhetoric. Suom. Retoriikan valtakunta. University of Notre Dame Press 1982.
4) Narratiivinen analyysi: Czarniawska, Narratives in Social Science Research. Sage 2004.
5) Diskurssianalyysi: Fairclough, Analysing Discourse: Textual Analysis for Social Research. Routledge 2003.
6) Tapaustutkimus: George and Bennett, Case Studies and Theory Development in the Social Sciences. MIT Press 2005.
7) Uuspositivismi: King ym., Designing Social Inquiry. Princeton University Press 1994.
8) Skenaariot: Tetlock ym., Unmaking the West: ”What-If?” Scenarios That Rewrite World History. University of Michigan Press 2006.
9) Feministiset menetelmät: Ackerly - Stern -True (toim.), Feminist Methodologies for International Relations. Cambridge University Press 2007.
10) Englantilaisen koulukunnan historiallinen metodi: Navari (toim.), Theorising International Society. Methods in English School Theory 2009.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Johtamiskorkeakoulu
Syventävät opinnot (Kansainvälinen politiikka)
2011–2012
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Johtamiskorkeakoulu