x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2011–2012
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KVPOA4 Rauhan- ja konfliktintutkimus 10 op
Vastuutaho
Kansainvälinen politiikka
Edeltävät opinnot
Perusopinnot tai vähintään KVPOP1, KVPOP2 ja kaksi muuta perusopintojen jaksoa.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee rauhan- ja konfliktintutkimuksen sekä turvallisuustutkimuksen eri lähestymistapoja sekä osaa pohtia sodan ja rauhan normatiivisia ulottuvuuksia.

Sisältö

Kirjallisuustentti ja/tai korvaavat luennot. Tentissä suoritetaan kerralla kaikki ne teokset, joita ei ole korvattu.

Vaadittavat opintosuoritukset

Arviointi

Numerolla 1-5.

Suositellut suoritusajankohdat

2. vuoden syksy
2. vuoden kevät

Kirjallisuus/Oppimateriaali

1. Kant, Ikuiseen Rauhaan Engl. Perpetual Peace. (1 op)  Alkup. saks.
2. Buzan - Hansen, The Evolution of International Security Studies. Cambridge University Press 2009. (3 op)

Sekä kolme seuraavista:
3. Elshtain, Women and War. University of Chicago Press 1995 tai Enloe, Maneuvers: The International Politics of Militarizing Women. University of California Press 2000. (2 op)
4. Fierke, Conflict and Change in a Globalizing World. Palgrave 2005. (1 op)
5. Miall - Rambotsham - Woodhouse, Contemporary Conflict Resolution. Polity Press 2004. (2 op).
6. Richmond, Peace in International Relations: Routledge 2008 tai Richmond, Transformation of Peace. Palgrave 2007. (2 op)
7. Walzer, Just and Unjust Wars Basic Books 2000. (3 op)

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Johtamiskorkeakoulu
Aineopinnot (Kansainvälinen politiikka)
2011–2012
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Avoimia yliopisto-opintoja suorittaville
Johtamiskorkeakoulu