x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2011–2012
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KVPOA3 Euroopan integraatio 10 op
Vastuutaho
Kansainvälinen politiikka
Edeltävät opinnot
Perusopinnot tai vähintään KVPOP1, KVPOP2 ja kaksi muuta perusopintojen jaksoa.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee Euroopan integraation keskeisimmät teoriat, ymmärtää alueellisen yhteistyön merkityksen ja luonteen Euroopassa sekä omaa perustiedot Euroopan unionin ulkosuhteista.

Sisältö

Kirjallisuustentti ja/tai korvaavat kurssit. Tentissä suoritetaan kerralla kaikki ne teokset, joita ei ole korvattu.

Vaadittavat opintosuoritukset

Arviointi

Numerolla 1-5.

Suositellut suoritusajankohdat

2. vuoden syksy
2. vuoden kevät

Kirjallisuus/Oppimateriaali

1. Coudenhove - Kalergi, Paneurooppa  (saks. Pan-Europa, engl. Paneuropa) (1 op)
2. Wiener - Diez (toim.), European Integration Theory. Oxford University Press 2009. (3op)

Sekä kolme seuraavista:
3. Bindi (toim.), The Foreign Policy of the European Union. Brookings Institutions Press 2010.
4. Telo (toim.), European Union and New Regionalism: Regional Actors and Global Governance in a Post-Hegemonic Era. 2. painos, Ashgate 2007. (2 op)
5. Vogt - Mayer (toim.) A Responsible Europe? Ethical Foundations of EU External Affairs. Palgrave 2006. (2 op)
6. Bengtsson, The EU and the European Security Order. Routledge 2009. (2 op)

 

 

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Johtamiskorkeakoulu
Aineopinnot (Kansainvälinen politiikka)
Johtamiskorkeakoulu
Johtamiskorkeakoulu
Johtamiskorkeakoulu