x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2011–2012
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KVPOP5 Vapaavalintaiset perusopinnot 5 op

Osaamistavoitteet

Opiskelija laajentaa ymmärrystään kansainvälisen politiikan ilmiöistä ja rakenteista.

Sisältö

Opintojakso suositellaan tentittäväksi yleisessä kirjallisuustentissä yhdessä opintojakson KVPOP4 kanssa. Jaksosta KVPOP4 voidaan valita neljä tai viisi kirjaa. Lisäkirjoina voidaan lukea myös kohdassa Oppimateriaali lueteltuja kirjoja.

Vaadittavat opintosuoritukset

Arviointi

Numerolla 1-5.

Suositellut suoritusajankohdat

1. vuoden syksy
1. vuoden kevät

Kirjallisuus/Oppimateriaali

1. Gareis - Varwick, The United Nations. An Introduction. Palgrave 2005. (2 op)
2. Agnew, Hegemony: The New Shape of Global Power. Temple University Press 2005. (2 op)
3. Kagan, Of Paradise and Power. America and Europe in the New World Order. Knopf 2003 (suom. Paratiisin vartijat. Yhdysvallat Eurooppa ja uusi maailmanjärjestys (1 op)Sivuaineopiskelijat voivat lisäksi suorittaa kohdan tenttimällä seuraavat teokset:
1. Rytövuori - Apunen, Unionin ajan idänpolitiikka. Edita 2007. (2 op)
2. Visuri (ed.), Suomen turvallisuus- ja puolustuspolitiikan linjaukset, 2. painos. Otava 2003. (2 op)
3. Kokoelma tieteellisiä artikkeleita, joiden tiedot löytyvät oppiaineen kotisivuilta ko. opintojakson kohdalta. (1 op)

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Johtamiskorkeakoulu
Perusopinnot (Kansainvälinen politiikka)
Johtamiskorkeakoulu