x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2011–2012
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KVPOP4 Globalisaatio, suurvaltapolitiikka ja kansainväliset suhteet 5 op

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija on perehtynyt maailmanpolitiikan kehitystrendeihin ja eräisiin keskeisiin sisältökysymyksiin.

Sisältö

Kirjatentti tai korvaavat luennot.

Vaadittavat opintosuoritukset

Arviointi

Numerolla 1-5.

Suositellut suoritusajankohdat

1. vuoden syksy
1. vuoden kevät

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Kolme tai neljä seuraavista kirjoista:
1. Apunen, Murrosaikojen maailmanpolitiikka (1 op)
2. Buzan, The United States and the Great Powers. 2004. (2 op)
3. Pempel (toim.), Remapping East Asia: The Construction of a Region. cornell University Press 2005. (2 op)
4. Harvey, A Briefd History of Neoliberalism (suom. Uusliberalismin lyhyt historia) (2 op) tai Held - McGrew, Globalization (suom. Globalisaatio - puolesta ja vastaan). (1 op)
5. Burnell - Randall, Politics in the Developing World (2 op) tai Weatherby, The Other World: Issues and Politics of the Developing World. 7. painos 2006. (1op)

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Johtamiskorkeakoulu
Perusopinnot (Kansainvälinen politiikka)
Johtamiskorkeakoulu