x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2011–2012
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
LASKS015 Laskentatoimen teoria ja IFRS 8 op
Vastuutaho
Yrityksen taloustiede, laskentatoimi
Vastuuhenkilö
Professori Petri Vehmanen
Edeltävät opinnot
Pakolliset:

Osaamistavoitteet

Opintojakson tavoitteena on perehdyttää tuloslaskennasta ja taseasemasta esitettyihin teorioihin, kansainvälisten tilinpäätösstandardien yleisiin perusteisiin, keskeisiin IFRS -standardeihin sekä edellä mainittujen välisiin yhteyksiin.

Sisältö

Opintojakson sisältö kattaa johdannon sekä edellä tavoitteissa mainitut neljä aihealuetta.

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Luennot, erikseen ilmoitettavat harjoitustyöt, lopputentti.

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

1. Verkossa oleva materiaali laskentatoimen teorioista

2 . Räty–Virkkunen: Kansainvälinen tilinpäätöskäytäntö – IFRS-raportointi. WSOY, verkkokirjan viimeisin päivitys

3. Erikseen ilmoitettavat standardit teoksesta: International Financial Reporting Standards (IFRS's), International Accounting Standards Board, viimeisin painos

4. Muu luennoitsijan ilmoittama materiaali

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Johtamiskorkeakoulu
Vaihtoehtoiset opintojaksot (Yrityksen taloustiede, laskentatoimi)
Johtamiskorkeakoulu
Pakolliset syventävät opinnot (Yrityksen taloustiede, laskentatoimi)
2011–2012
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Johtamiskorkeakoulu