x !
Archived Curricula Guide 2011–2012
Curricula Guide is archieved. Please refer to current Curricula Guides
LASKS015 Accounting Theory & IFSR 8 ECTS
Organised by
Accounting and Finance
Person in charge
Professori Petri Vehmanen
Preceding studies
Compulsory:

Learning outcomes

Opintojakson tavoitteena on perehdyttää tuloslaskennasta ja taseasemasta esitettyihin teorioihin, kansainvälisten tilinpäätösstandardien yleisiin perusteisiin, keskeisiin IFRS -standardeihin sekä edellä mainittujen välisiin yhteyksiin.

Contents

Opintojakson sisältö kattaa johdannon sekä edellä tavoitteissa mainitut neljä aihealuetta.

Teaching language

Finnish

Modes of study

Luennot, erikseen ilmoitettavat harjoitustyöt, lopputentti.

Evaluation

Numeric 1-5.

Study materials

1. Verkossa oleva materiaali laskentatoimen teorioista

2. Räty–Virkkunen: Kansainvälinen tilinpäätöskäytäntö – IFRS-raportointi. WSOY, verkkokirjan viimeisin päivitys.

3. Erikseen ilmoitettavat standardit teoksesta: International Financial Reporting Standards (IFRS’s), International Accounting  Standards Board, viimeisin painos

4. Muu luennoitsijan ilmoittama materiaali

Belongs to following study modules

School of Management
Voluntary Advanced Studies in Accounting (Accounting and Finance)
School of Management
Advanced Studies in Accounting (Accounting and Finance)
2011–2012
Teaching
Archived Teaching Schedule. Please refer to current Teaching Shedule.
School of Management