x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2011–2012
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
FILAS5 Arvioinnin tutkimus 4 op
Vastuutaho
Finanssihallinto ja julk.yhteisöjen laskentatoimi
Vastuuhenkilö
Professori Pertti Ahonen

Osaamistavoitteet

Perehdyttää vaativantasoisesti julkisten toimintaohjelmien arviointiin tutkimuksen näkökulmasta

Sisältö

1. Arviointi ja sen tutkimus eri muodoissaan.
2. Perehtyminen johonkin arviointia koskevaan tutkimukseen tai vaativan arvioinnin lähestymistapaan.

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Kirjallisuustentti, jossa suoritetaan kaikki tentittävät teokset yhtenä kokonaisuutena yleisenä tenttipäivänä.

Arviointi

Numerolla 1-5.

Suositellut suoritusajankohdat

4. vuoden syksy
4. vuoden kevät
5. vuoden syksy
5. vuoden kevät

Maisteriopintojen 1. ja 2. vuosi.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

1. Alkin: Evaluation Roots. London 2004.

2. Owen & Rogers: Program Evaluation: Forms and Approaches. London 1999.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Johtamiskorkeakoulu
Syventävät opinnot (Finanssihallinto ja julk.yhteisöjen laskentatoimi)
Johtamiskorkeakoulu
Pakolliset syventävät opinnot (Yrityksen taloustiede, laskentatoimi)
Johtamiskorkeakoulu
Pakolliset syventävät opinnot (Finanssihallinto ja julk.yhteisöjen laskentatoimi)
Johtamiskorkeakoulu
2011–2012
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Johtamiskorkeakoulu