x !
Archived Curricula Guide 2011–2012
Curricula Guide is archieved. Please refer to current Curricula Guides
YJURS026 Foundations of Law and Economics and Finnish Applications 10 ECTS
Organised by
Business Law
Person in charge
Yritysjuridiikan yliopettaja
Preceding studies
Ellei vastuuopettajan kanssa erikseen toisin sovita, on edeltävinä opintoina oltava suoritettuna yritysjuridiikan perus- ja aineopinnot.

Modes of study

Jakso on yksi yritysjuridiikan valinnaisiin erikoistumisvaihtoehdoista, joista valitaan kaksi ja joista toinen suoritetaan kirjallisena raporttina. Jakson vastaanottajan kanssa voi sopia vaihtoehtoisesta kirjallisuudesta erityisesti silloin, kun se on tutkielman tekemisen kannalta perusteltua.

Evaluation

Numeric 1-5.

Study materials

  • Kanniainen, V.–Määttä, K. (toim.), Näkökulmia oikeustaloustieteeseen 1996.
  • Kanniainen, V. Määttä, K., (toim.), Näkökulmia oikeustaloustieteeseen 2. 1998.
  • Kanniainen, Vesa–Määttä, Kalle (toim.), Näkökulmia oikeustaloustieteeseen 3. 1999.
  • Posner, R.A., Frontiers of Legal Theory 2001 tai uudempi.
  • Viren, Mitä on oikeustaloustiede? Kansantaloustieteellinen aikakauskirja 1/2005.
  • Mähönen, J., Taloustiede lain tulkinnassa. Lakimies 1/2004, s.49-64

Belongs to following study modules

School of Management
2011–2012
Teaching
Archived Teaching Schedule. Please refer to current Teaching Shedule.
-
School of Management