x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2011–2012
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
YJURS025 Kilpailuoikeus 10 op
Vastuutaho
Yritysjuridiikka
Vastuuhenkilö
Professori
Edeltävät opinnot
Ellei vastuuopettajan kanssa erikseen toisin sovita, on edeltävinä opintoina oltava suoritettuna yritysjuridiikan perus- ja aineopinnot.

Osaamistavoitteet

-

Sisältö

-

Vaadittavat opintosuoritukset

Jakson vastaanottajan kanssa voi sopia vaihtoehtoisesta kirjallisuudesta erityisesti silloin, kun se on tutkielman tekemisen kannalta perusteltua.

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

  • Jones, A. - Sufrin, B.: EC Competition Law: Text, Cases and Materials. 2007.
  • Kanniainen, V. - Määttä, K. (toim.): Taloustieteellinen näkökulma kilpailuoikeuteen. 2001.

Jakson vastaanottajan kanssa voi sopia vaihtoehtoisesta kirjallisuudesta erityisesti silloin, kun se on tutkielman tekemisen kannalta perusteltua.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Johtamiskorkeakoulu
2011–2012
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
-
Johtamiskorkeakoulu