x !
Archived Curricula Guide 2011–2012
Curricula Guide is archieved. Please refer to current Curricula Guides
YJURS022 Company Law 10 ECTS
Organised by
Business Law
Person in charge
Professori
Preceding studies
Ellei vastuuopettajan kanssa erikseen toisin sovita, on edeltävinä opintoina oltava suoritettuna yritysjuridiikan perus- ja aineopinnot.

Modes of study

Evaluation

Numeric 1-5.

Study materials

 

  • Helminen, Sakari, Osakeyhtiön yhtiöjärjestys. 2006
  • Bourne, Nicholas, Bourne on Company Law, 4th ed. 2008
  • Karjalainen – Laurila - Parkkonen, Arvopaperimarkkinalaki. 2005

Belongs to following study modules

School of Management
2011–2012
Teaching
Archived Teaching Schedule. Please refer to current Teaching Shedule.
-
School of Management