x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2011–2012
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
YJURS021 Työoikeus 10 op
Vastuutaho
Yritysjuridiikka
Vastuuhenkilö
Professori
Edeltävät opinnot
Ellei vastuuopettajan kanssa erikseen toisin sovita, on edeltävinä opintoina oltava suoritettuna yritysjuridiikan perus- ja aineopinnot.

Osaamistavoitteet

-

Sisältö

-

Vaadittavat opintosuoritukset

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

  • Adlercreutz, A. – Mulder, B.J.:Svensk arbetsrätt, 13 uppl. 2007.
  • Tiitinen, K-P – Kröger, T.: Työsopimusoikeus, 4. uud.p. 2008.
  • Hietala, H. – Kaivanto, K.: Uusi yhteistoimintalaki käytännössä, 2007.

 

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Johtamiskorkeakoulu
2011–2012
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
-
Johtamiskorkeakoulu