x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2011–2012
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
LASKS095 Konsernitilinpäätös 8 op
Vastuutaho
Yrityksen taloustiede, laskentatoimi
Vastuuhenkilö
Professori Petri Vehmanen
Edeltävät opinnot
Pakolliset:

Osaamistavoitteet

Opintojakso perehdyttää konsernitilinpäätöksen tavoitteisiin ja sisältöön sekä antaa valmiudet konsernitilinpäätöksen laatimiseen.

Sisältö

-

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Luennot, harjoitukset, lopputentti.

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

1. Järvinen–Prepula–Riistama–Tuokko, Konsernitilinpäätös – uuden kirjanpitolain mukaan. WSOY, uusin painos

2. Muu luennoitsijan ilmoittama materiaali

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Johtamiskorkeakoulu
Vaihtoehtoiset opintojaksot (Yrityksen taloustiede, laskentatoimi)
Johtamiskorkeakoulu
Pakolliset syventävät opinnot (Yrityksen taloustiede, laskentatoimi)
2011–2012
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Johtamiskorkeakoulu