x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2011–2012
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
LASKA152 Tilintarkastus II 6 op
Vastuutaho
Yrityksen taloustiede, laskentatoimi
Vastuuhenkilö
Tuntiopettaja
Edeltävät opinnot
Pakolliset:

Osaamistavoitteet

Opintojaksolla perehdytään hyvään tilintarkastustapaan ja syvennetään tietoja tilintarkastusinstituutiosta, tilintarkastuksen teorioista, tekniikoista ja painopistealueista sekä syvennytään tilintarkastusalan standardeihin ja suosituksiin, raportointiin sekä IT- ympäristössä tapahtuvan tilintarkastuksen erityispiirteisiin.

Sisältö

Hyvä tilintarkastustatapa, tilintarkastusalan standardit ja suositukset, tilintarkastajan raportointi, julkisen osakeyhtiön ja kansainvälisen yhtiön tarkastuksen erityispiirteitä.

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

1. Tilintarkastusalan standardit ja suositukset. KHT-media, uusin painos

2. Tilintarkastusalan kertomukset ja lausunnot. KHT-media, uusin painos

3. Muu luennoitsijan ilmoittama materiaali.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Johtamiskorkeakoulu
2011–2012
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Johtamiskorkeakoulu