x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2011–2012
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
LASKA110 Rahoituksen jatkokurssi 6 op
Vastuutaho
Yrityksen taloustiede, laskentatoimi
Vastuuhenkilö
Laskentatoimen yliassistentti
Edeltävät opinnot
Pakolliset:
Edeltävät opinnot oltava suoritettu hyvin tiedoin.

Osaamistavoitteet

Opintojakson tavoitteena on syventää opiskelijan tietoja ja osaamista rahoituksen teorian osalta sekä tarjota työkaluja rahoitukseen liittyvien kysymysten ratkaisemiseksi.

Sisältö

Opintojaksolla käsitellään mm. tuottovaatimuksen määrittämisen ja rahoitusrakennepäätösten problematiikkaa. Lisäksi perehdytään johdannaisten arvomäärityksen ja kansainvälisen rahoituksen perusteisiin. Kurssilla luodaan myös katsaus yritysjärjestelyprosesseihin ja corporate governance -järjestelmiin.

Vaadittavat opintosuoritukset

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

1. Brealey–Myers–Allen: Principles of Corporate Finance, 9th edition, McGraw-Hill 2008, luennoitsijan ilmoittamin osin.
2. Muu luennoitsijan ilmoittama materiaali.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Johtamiskorkeakoulu
2011–2012
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Johtamiskorkeakoulu