x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2011–2012
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
VAKTA020 Vahinkovakuutus 5 op
Vastuutaho
Vakuutustiede
Vastuuhenkilö
Vakuutustieteen lehtori
Edeltävät opinnot
VAKTP015 Yksityisvakuutuksen perusteet (pakollinen) YJURA025 Vahingonkorvausoikeus (suositus)

Osaamistavoitteet

Opintojakson tavoitteena on oppia vahinkovakuutusten ja vahinkovakuuttamisen keskeiset periaatteet lainsäädännön, vakuutusliiketoiminnan ja vahinkoriskien vakuutuskelpoisuuden näkökulmasta. Tavoitteena on myös omaksua vakuutuksen elinkaari ja sen vaatima hoito.

Sisältö

Opintojaksolla perehdytään vahinkovakuutuksen rakenteeseen, ominaisuuksiin ja tuotekehitykseen sekä vahinkoriskien vakuutuskelpoisuuteen ja vahinkovakuutusten käyttökelpoisuuteen erilaisten vahinkoriskien hallintakeinona. Lisäksi perehdytään vahinkovakuutusten korvausten määräytymiseen ja vakuutuksenottajien oikeuksiin ja käytössä oleviin muutoksenhakukeinoihin.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 24 t 0 t

Luento-opetus ja henkilökohtaiset oppimistehtävät.

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Tenttivaatimuksena on opintojaksoon kuuluva kirjallisuus, luennoilla käsitellyt asiat sekä opettajan luennoilla jakama materiaali.

Arviointi ja arviointiperusteet

Numerolla 1-5.
Opintojakson arvosana määräytyy tentin arvosanan mukaan.

Suositellut suoritusajankohdat

2. vuoden syksy

Kirjallisuus/Oppimateriaali

  1. Eskuri-Mikkonen: Liikennevakuutus. Suomen vakuutusalan koulutus ja kustannus Oy. 2006.
  2. Pellikka: Omaisuuden vakuuttaminen. Suomen vakuutusalan koulutus ja kustannus OY.2005.
  3. Af Hällström-Ijäs: Vastuuvakuutus. Suomen vakuutusalan koulutus ja kustannus Oy. 2. uudistettu painos 2007.
  4. Lehtipuro-Luukkonen-Mäntyniemi-Raulos-Santavirta: Vakuutuslainsäädäntö 4.uudistettu painos. Suomen vakuutusalan koulutus ja kustannus Oy. 2010 uudempi (soveltuvin osin).
  5. Opettajan osoittamat ajankohtaisartikkelit.

 

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Johtamiskorkeakoulu
Vakuutustieteen aineopinnot (Vakuutustiede)
2011–2012
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Johtamiskorkeakoulu