x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2011–2012
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
YJURA097 Kilpailuoikeus 3 op
Vastuutaho
Yritysjuridiikka
Vastuuhenkilö
Yritysjuridiikan tuntiopettaja
Edeltävät opinnot
Suositellaan:

Osaamistavoitteet

Perehtyminen Suomen ja Euroopan unionin kilpailuoikeuteen.

Sisältö

Kilpailuoikeus

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 10 t 0 t

Vaadittavat opintosuoritukset

Tentissä suoritetaan luennot, luentomateriaali, säädökset ja kirjallisuus.

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

  • Alkio, M. - Wik, C.: Kilpailuoikeus. 2009.
  • Luennoilla ilmoitettavat säädökset.

Lisätietoja

Kaikkia vaihtoehtoisia aineopintojaksoja ei järjestetä lukuvuosittain.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Johtamiskorkeakoulu
Vaihtoehtoiset opintojaksot (Yritysjuridiikka)
Johtamiskorkeakoulu
Vaihtoehtoiset opintojaksot (Yritysjuridiikka)
2011–2012
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Johtamiskorkeakoulu