x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2011–2012
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
YJURA095 Markkinaoikeus 3 op
Vastuutaho
Yritysjuridiikka
Vastuuhenkilö
Yritysjuridiikan lehtori
Edeltävät opinnot
Suositellaan:

Osaamistavoitteet

Perehtyä 1) oikeuteen harjoittaa elinkeinoa ja sen rajoitteisiin, 2) kilpailumenettelyyn, 3) jakelun sääntelyyn ja 4) tuotevalvontaan.

Sisältö

Elinkeino- ja markkinaoikeus

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 20 t 0 t

Vaadittavat opintosuoritukset

Tentissä suoritetaan luennot, luentomateriaali, säädökset ja kirjallisuus.

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

  • Mäkinen-Paloranta-Pokela-Vuori: Markkinaoikeuden perusteet. 2006 tai uudempi.
  • Luennoilla ilmoitettavat säädökset.

Lisätietoja

Kaikkia vaihtoehtoisia aineopintojaksoja ei järjestetä lukuvuosittain.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Johtamiskorkeakoulu
Vaihtoehtoiset opintojaksot (Yritysjuridiikka)
Johtamiskorkeakoulu
Vaihtoehtoiset opintojaksot (Yritysjuridiikka)
2011–2012
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Johtamiskorkeakoulu