x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2011–2012
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
YJURA050 Luotto-oikeus 3 op
Vastuutaho
Yritysjuridiikka
Vastuuhenkilö
Yritysjuridiikan tuntiopettaja
Edeltävät opinnot
Suositellaan:

Osaamistavoitteet

Perehtyminen luotto- ja vakuusoikeuteen

Sisältö

Opintojakso painottuu luottokauppaan, velkakirjaoikeuteen, takaussopimuksiin sekä irtaimen ja kiinteän omaisuuden panttausjärjestelmiin.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 10 t 0 t

Vaadittavat opintosuoritukset

Tentissä suoritetaan luennot, luentomateriaali, säädökset ja kirjallisuus.

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

  • Aurejärvi, E. – Hemmo, M.: Luotto-oikeuden perusteet. 2003 tai uudempi.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Johtamiskorkeakoulu
Vaihtoehtoiset opintojaksot (Yritysjuridiikka)
Johtamiskorkeakoulu
Yritysjuridiikan aineopinnot (Yritysjuridiikka)
2011–2012
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Avoimia yliopisto-opintoja suorittaville
Johtamiskorkeakoulu