x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2011–2012
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
LASKP080 Rahoituksen perusteet 5 op
Vastuutaho
Yrityksen taloustiede, laskentatoimi
Vastuuhenkilö
Laskentatoimen yliassistentti

Osaamistavoitteet

Opintojakson tavoitteena on antaa perustiedot yrityksen investointipäätöksistä, oman- ja vieraanpääoman ehtoisten rahoitusinstrumenttien arvonmäärityksestä ja lyhyen aikavälin rahoitussuunnitteluun liittyvistä kysymyksistä. Opintojaksolla luodaan myös katsaus Suomen rahoitusmarkkinoiden toimintaan ja tilinpäätösanalyysin perusteisiin.

Sisältö

Rahoitusmarkkinoiden tehtävät ja rakenne, arvopapereiden hinnoittelu, investointilaskelmat, tuotto ja riski, markkinoiden tehokkuus, rahoituspäätökset, lyhyen aikavälin rahoitussuunnittelu ja tilinpäätöstietojen hyödyntäminen.

Vaadittavat opintosuoritukset

Kurssikirjallisuus:
1. Knüpfer–Puttonen: Moderni rahoitus, 4. painos, WSOY 2009.
2. Muu luennoitsijan ilmoittama materiaali

Arviointi

Numerolla 1-5.

Suositellut suoritusajankohdat

2. vuoden syksy

Opintojakso soveltuu suoritettavaksi joko 1. tai 2. vuoden syksynä.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Johtamiskorkeakoulu
Johtamiskorkeakoulu
Johtamiskorkeakoulu
Johtamiskorkeakoulu
Perusopinnot (Yrityksen taloustiede, laskentatoimi)
2011–2012
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Johtamiskorkeakoulu