x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2011–2012
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
VOIKA6 Integroidut oikeustapausharjoitukset 3 op
Vastuutaho
Vero-oikeus
Vastuuhenkilö
Vero-oikeuden yliopettaja
Edeltävät opinnot
Vero-oikeuden perus- ja aineopinnot kandidaatintutkielmaa ja aineopintoseminaaria lukuunottamatta sekä yrityksen laskentatoimen, yritysjuridiikan ja julkisoikeuden sivuaineopinnot.

Osaamistavoitteet

Opiskelija saa valmiuden hahmottaa kokonaisuuksia eri oppiaineiden aineopintovaiheessa saavutettujen tietojen ja taitojen pohjalta.

Sisältö

Opiskelija esittää seminaarityöskentelyssä jonkin konkreettisen tapauksen kokonaisvaltaisen ratkaisun hyödyntäen vero-oikeuden, laskentatoimen, yritysjuridiikan ja julkisoikeuden opinnoissa tähän asti oppimaansa. Tapaukset voivat koskea esim. yritysmuodon valintaa, yrityskauppaa, sukupolvenvaihdosta tai yrityksen lopettamista.

Toteutustavat

Johdanto- ja päätösluennot. Yritysvierailut. Seminaari. Seminaarityöskentelyyn osallistuvat tarvittaessa eri oppiaineiden asiantuntijat.

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.

Suositellut suoritusajankohdat

3. vuoden kevät

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Johtamiskorkeakoulu
2011–2012
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Johtamiskorkeakoulu