x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2011–2012
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
VOIKA5 Vero-oikeuden erityisosa 5 op
Vastuutaho
Vero-oikeus
Vastuuhenkilö
Vero-oikeuden professori
Edeltävät opinnot
Pakolliset:

Osaamistavoitteet

Opiskelija saa valmiuden itsenäiseen vero-oikeudellisten ongelmien ratkaisemiseen ja syventää tietojaan erityisesti yritysverotukseen liittyvistä keskeisistä teorioista, ongelma-alueista ja verosuunnittelukysymyksistä.

Sisältö

1 Yritysjärjestelyt
2 Konsernit verotuksessa
3 Yrityksen ja sen omistajan verotuksen erityiskysymykset
4 Verosuunnittelu ja sen erityiskysymykset
5 Uusin oikeuskäytäntö
6 Verolainsäädännön kehittämishankkeet
7 Muut verotuksen ajankohtaiskysymykset

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 22 t 0 t

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Tentissä suoritetaan luennot ja kirjallisuus. Tentissä saa käyttää Verolait tai Verosäädökset -teosta.

Arviointi

Numerolla 1-5.

Suositellut suoritusajankohdat

2. vuoden kevät
3. vuoden kevät

Kirjallisuus/Oppimateriaali

  1. Immonen: Yritysjärjestelyt, 2008
  2. Andersson - Ikkala - Penttilä: Elinkeinoverolain kommentaari, 2009

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Johtamiskorkeakoulu
2011–2012
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Johtamiskorkeakoulu