x !
Archived Curricula Guide 2011–2012
Curricula Guide is archieved. Please refer to current Curricula Guides
KUOIS6 Research Methods in Local Public Law 5 ECTS
Organised by
Local Public Law
Person in charge
Kunnallisoikeuden professori

Learning outcomes

The objective is to make students familiar with research, research methods, and the use of scientific sources in the field of Local Public Law.

Contents

The research of Local Public Law in Finland and in other countries. Methods and special characteristics of studying Local Public Law. Research process.

Teaching methods

Teaching method Contact Online
Lectures 6 h 0 h

Teaching language

Finnish

Modes of study

Evaluation

Numeric 1-5.

Study materials

Kunnallisoikeudelliseen tutkimukseen liittyvä kirjallisuus, joka tentitään esseen muodossa siten, että esseessä tarkastellaan kirjallisuutta oman tutkimusaiheen kannalta:

  1. Kaksi kunnallisoikeudellista monografiaa tai väitöskirjaa
  2. Husa: Julkisoikeudellinen tutkimus. Acta Universitatis Lappoensis nro 4, 1995.
  3. Marcusson: Mot en kommunalrätt. Göteborg 1992 tai Wetterberg: Den kommunala självstyrelsen. Avesta 2004 tai jokin erikseen sovittava kunnallisoikeuden kansainvälinen tarkastelu
  4. Sutela: Oikeusvertailun mahdollisuudet. Vertailukohteena kunnallinen kansanäänestysinstituutio. Lakimies 1/2001 ja Miettinen: Oikeustieteellinen opinnäytetyö. Joensuu 2004.
  5. Tutustuminen johonkin vastaväittäjän kunnallisoikeuden väitöskirjasta antamaan lausuntoon (esim. Kunnallistieteellisessä aikakauskirjassa 1/2007 ja 2/2007).
  6. Jokin ulkomainen kunnallisoikeudellinen tutkimus

Further information

Vaihtoehtoinen

Belongs to following study modules

School of Management
2011–2012
Teaching
Archived Teaching Schedule. Please refer to current Teaching Shedule.
School of Management