x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2011–2012
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KUOIS3 Alueiden kehittämisen oikeudelliset periaatteet 6 op
Vastuutaho
Kunnallisoikeus
Vastuuhenkilö
Kunnallisoikeuden professori

Osaamistavoitteet

Perehdyttää kuntien, kuntayhtymien ja muiden alueviranomaisten suorittamaan aluekehitystyöhön ja sitä määrittäviin oikeudellisiin periaatteisiin ja säännöksiin sekä eri hallinnontasojen välisen työnjaon perusperiaatteisiin ja kehityspiirteisiin.

Sisältö

1 EU:n, valtion, alueiden ja kuntien välinen työnjako
2 Aluekehityslainsäädäntö
3 Itsehallintoperiaate aluetasolla Suomessa ja muissa Euroopan maissa
4 Euroopan unionin ja Euroopan neuvoston vaikutukset aluehallintoon
5 Regionalismi ja federalismi
6 Erilaiset hallinnonuudistushankkeet ja -kokeilut

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 6 t 0 t

Luennot ja kirjallisuus, joka tentitään esseen muodossa

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

1.) Luennot tai ellei luentoja järjestetä, essee pelkästään kirjallisuuden perusteella (sovittava)
2.) Kirjallisuus, joka tentitään esseen muodossa:
- kaksi alueellistumisen kansainvälistä kehitystä esittelevää teosta (sovittava opettajan kanssa)
- jokin Suomen aluehallinnon uudistumista käsittelevä virallisasiakirja (sovittava opettajan kanssa)
- Euroopan neuvoston alueellisen demokratian peruskirjan valmisteluaineisto ja peruskirjaluonnos
- aluekehittämistä koskeva lainsäädäntö ja virallisaineisto

Arviointi

Numerolla 1-5.

Lisätietoja

Vaihtoehtoinen

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Johtamiskorkeakoulu
2011–2012
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Johtamiskorkeakoulu