x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2011–2012
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KUOIS7 Kunnallisoikeuden tutkimusseminaari 12 op
Vastuutaho
Kunnallisoikeus
Vastuuhenkilö
Kunnallisoikeuden professori
Edeltävät opinnot
Suositellaan:
Kandidaatin tutkinto ja pääosa syventävistä opinnoista oltava suoritettu.

Osaamistavoitteet

Kehittää valmiuksia tieteelliseen tutkimustyöhön, erityisesti kunnallisoikeuden tutkimusongelmien hahmottamiseen ja niiden teoreettisten taustojen analysointiin. Seminaarin käytyään opiskelijalla on pro gradu -tutkielman laatimisessa tarvittavat valmiudet.

Sisältö

Kunnallisoikeuden tutkimusongelmien ja niihin liittyvien teoreettisten kysymysten käsittely.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Seminaari 25 t 0 t

Seminaarityöskentely kahtena lukukautena

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

1. Tutkimussuunnitelman laatiminen pro gradu -tutkielman alalta (seminaarin I-jakso)
2. Kirjallisen esityksen laatiminen pro gradu -tutkielmaan liittyvistä teoreettisista tai metodologisista kysymyksistä
3. Kirjallisen esityksen laatiminen pro gradu -tutkielmaan liittyvästä sisältökysymyksestä (harjoitusaine)
4. Perehtyminen muiden osanottajien esityksiin
5. Säännöllinen ja aktiivinen osallistuminen seminaarin työskentelyyn.

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.

Suositellut suoritusajankohdat

4. vuoden kevät
5. vuoden syksy

Maisteriopintojen 1. vuoden kevät ja 2. vuoden syksy.

Lisätietoja

Pakollinen.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Johtamiskorkeakoulu
2011–2012
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Johtamiskorkeakoulu