x !
Archived Curricula Guide 2011–2012
Curricula Guide is archieved. Please refer to current Curricula Guides
KUOIS7 Research Seminar for Master’s Thesis 12 ECTS
Organised by
Local Public Law
Preceding studies
Recommended:
Kandidaatin tutkinto ja pääosa syventävistä opinnoista oltava suoritettu.

Learning outcomes

To guide students to analyze scientific problems in local public law and to improve knowledge of writing a scientific thesis.

Contents

To make a draft for the Master’s thesis. Writing preliminary work about theoretical and methodical problems of the Master’s thesis. To participate in other students presentations and to attend actively in seminar working.

Teaching methods

Teaching method Contact Online
Seminar 25 h 0 h

Teaching language

Finnish

Modes of study

1. Tutkimussuunnitelman laatiminen pro gradu -tutkielman alalta (seminaarin I-jakso)
2. Kirjallisen esityksen laatiminen pro gradu -tutkielmaan liittyvistä teoreettisista tai metodologisista kysymyksistä
3. Kirjallisen esityksen laatiminen pro gradu -tutkielmaan liittyvästä sisältökysymyksestä (harjoitusaine)
4. Perehtyminen muiden osanottajien esityksiin
5. Säännöllinen ja aktiivinen osallistuminen seminaarin työskentelyyn.

Evaluation

Pass/fail.

Recommended year of study

4. year spring
5. year autumn

Further information

Pakollinen

Belongs to following study modules

School of Management
2011–2012
Teaching
Archived Teaching Schedule. Please refer to current Teaching Shedule.
School of Management