x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2011–2012
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KUOIS4 Kansainvälinen kunnallisoikeus 6 op
Vastuutaho
Kunnallisoikeus
Vastuuhenkilö
Kunnallisoikeuden professori

Osaamistavoitteet

Perehdyttää Eurooppaoikeuden perusteisiin kunnallisen ja alueellisen toiminnan näkökulmasta sekä antaa yleiskuva kunnallishallinnon ja kunnallisen palvelutuotannon eri maissa vireillä oleviin uudistushankkeisiin ja antaa tietoa niiden vertailemiseksi oman maamme tilanteeseen.

Sisältö

1 Euroopan unionin säännöstön ja Euroopan neuvoston peruskirjojen ja suositusten vaikutukset suomalaiseen kunnallishallintoon
2 Kansainväliset uudistushankkeet ja -linjaukset
3 Keskeiset erot ja yhtäläisyydet suomalaisen ja eräiden muiden maiden kunnallishallinnon kesken

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 8 t 0 t

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Kirjallisuus, joka tentitään esseen muodossa.

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Kirjallisuus, joka tentitään esseen muodossa:

  1. Alue- ja paikallisdemokratia Euroopan unionissa. EU:n Alueiden komitean julkaisu. Bryssel 1999 tai Strengthening regional and local democracy in the European Union. Brussels 2004 tai Lidström: Kommunsystem i Europa. Malmö 2003 tai Roslin: Euroopan autonomiat muutoksen tuulissa. Helsinki 2006 tai Hoffmann-Martinot-Wollmann: State and Local Government Reforms in France and Germany. VS Verlag 2006 tai vaihtoehtoinen erikseen sovittava kirja.
  2. Jokin seuraavista: Pöyhönen: Euroopan kunnallissopimus. Edita 1996 tai Ryynänen - Telakivi: Eurooppalainen mallikunta. Helsinki 2006 tai Hämäläinen-Prättälä-Ryynänen: Kunnan johtaminen - demokratia, työnjako ja vastuu. Valtionvarainministeriö 2009.
  3. Mäenpää: Eurooppalainen hallinto-oikeus. Jyväskylä 2001.
  4. Tutustuminen Euroopan neuvoston kunnallishallintoa koskeviin suosituksiin

Lisätietoja

Pakollinen

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Johtamiskorkeakoulu
2011–2012
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Johtamiskorkeakoulu