x !
Archived Curricula Guide 2011–2012
Curricula Guide is archieved. Please refer to current Curricula Guides
KUOIS4 International Perspective on Local Public Law 6 ECTS
Organised by
Local Public Law
Person in charge
Kunnallisoikeuden professori

Learning outcomes

To make students familiar with the basis of European Community Law from the point of view municipalities and regions. Reforms of municipal administration and municipals production of services in different countries.

Contents

Relation between municipalities and European Union Law. International reforms. The basic differences and similarities of municipal administration in Finland and in other countries.

Teaching methods

Teaching method Contact Online
Lectures 8 h 0 h

Teaching language

Finnish

Modes of study

Evaluation

Numeric 1-5.

Study materials

Kirjallisuus, joka tentitään esseen muodossa:

  1. Alue- ja paikallisdemokratia Euroopan unionissa. EU:n Alueiden komitean julkaisu. Bryssel 1999 tai Strengthening regional and local democracy in the European Union. Brussels 2004 tai Lidström: Kommunsystem i Europa. Malmö 2003 tai Roslin: Euroopan autonomiat muutoksen tuulissa. Helsinki 2006 tai vaihtoehtoinen erikseen sovittava kirja.
  2. Jokin seuraavista: Pöyhönen: Euroopan kunnallissopimus. Edita 1996 tai Ryynänen - Telakivi: Eurooppalainen mallikunta. Helsinki 2006.
  3. Mäenpää: Eurooppalainen hallinto-oikeus. Jyväskylä 2001.
  4. Tutustuminen Euroopan neuvostoa koskeviin suosituksiin

Further information

Pakollinen

Belongs to following study modules

School of Management
2011–2012
Teaching
Archived Teaching Schedule. Please refer to current Teaching Shedule.
School of Management