x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2011–2012
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KAJOA7A Kuntapalvelujen johtaminen, Luennot 3 op
Vastuutaho
Kunta- ja aluejohtamisen koulutusohjelma
Vastuuhenkilö
Kunnallispolitiikan lehtori
Edeltävät opinnot
Suositellaan:

Yleiskuvaus

Opiskelija tutustuu kuntien palveluihin sekä niiden johtamista koskeviin teorioihin ja käytäntöihin.

Osaamistavoitteet

Opiskelija perehtyy kuntien tehtäviin, niihin kohdistuvaan valtion ohjaukseen sekä tehtävien erilaisiin organisointitapoihin ja palvelustrategioihin. Opiskelija perehtyy kuntien verkostomaiseen toimintatapaan, työyhteisöjen toimintaan, muutosjohtamiseen sekä kuntajohtamisen eri muotoihin ja prosesseihin. Opiskelija osaa arvioida kuntien palvelutoiminnan tuloksellisuutta ja hahmottaa siihen liittyviä kehittämismahdollisuuksia.

Sisältö

-kuntien tehtävät ja niihin kohdistuva valtion ohjaus,
-kuntien toiminnan erilaiset organisointitavat ja palvelustrategiat,
-kuntarakenteen ja palvelujen kehittämishankkeet,
-kuntajohtamisen eri muodot ja prosessit,
-valta, demokratia ja osallistuminen,
-henkilöstö ja työyhteisöt,
-palvelujen tuloksellisuus ja arviointi

Toteutustavat

Osallistuminen luennoille ja tutustuminen luentosarjaan liittyvään verkko- ym. oheismateriaaliin.

Vaadittavat opintosuoritukset

Luentosarjan kertauskuulustelu. Kertauskuulustelun vaihtoehtona on laatia luentosarjan aihepiiriin liittyvä harjoitustyö ja sen esittely harjoitustyöseminaarissa.

Arviointi

Numerolla 1-5.

Suositellut suoritusajankohdat

2. vuoden kevät

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Johtamiskorkeakoulu
Johtamiskorkeakoulu
Kuntapalvelujen johtaminen (Kunta- ja aluejohtamisen koulutusohjelma)
2011–2012
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Johtamiskorkeakoulu