x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2011–2012
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KAJOA6B Strateginen johtaminen, kirjallisuus 3 op
Vastuutaho
Kunta- ja aluejohtamisen koulutusohjelma
Vastuuhenkilö
Kunnallispolitiikan professori

Osaamistavoitteet

Perehdyttää strategiseen johtamiseen julkisella sektorilla ja erityisesti kunnissa, painopisteenä strategiaprosessi ja johtamisen haasteet kunnallishallinnossa

Sisältö

- prosessinäkökulma strategiseen johtamiseen
- strategioiden suunnittelu ja toteuttaminen
– kuntastrategiat monimutkaistuvassa toimintaympäristössä
- strategisen johtamisen soveltamisen haasteet

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Bryson, John M., Strategic Planning for Public and Nonprofit Organizations. 3. painos tai uudempi. Jossey-Bass
Haveri A, Majoinen K, Jäntti A (toim. 2009) Haastava kuntajohtaminen. Acta, Suomen kuntaliitto. Edita. Helsinki.

Arviointi

Numerolla 1-5.

Suositellut suoritusajankohdat

2. vuoden syksy

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Johtamiskorkeakoulu
Johtamiskorkeakoulu
2011–2012
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
-
Johtamiskorkeakoulu