x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2011–2012
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KAJOA6A Strateginen johtaminen, luento 3 op
Vastuutaho
Kunta- ja aluejohtamisen koulutusohjelma
Vastuuhenkilö
kunnallispolitiikan professori, hallintotieteen lehtori

Yleiskuvaus

Perehdyttää strategisen johtamisen teoriaan ja käytäntöön, erityisesti julkisyhteisöissä, kunnissa ja muissa yleishyödyllisissä organisaatioissa

Osaamistavoitteet

Opiskelija oppii tuntemaan strategisen johtamisen keskeiset teoriat, käsitteet ja mallit ja kykenee kriittisesti arvioimaan niiden sovellutuksia ja merkityksiä julkisella sektorilla. Erityistä huomiota kiinnitetään strategiaprosessin läpiviemiseen ja strategian toimeenpanoon ja strategiseen oppimiseen. Jakso antaa myös käytännön valmiuksia suunnitella, toimeenpanna ja arvioida strategioita, sekä johtaa organisoitua työtä strategisella otteella.

Sisältö

– strategisen johtamisen organisaatioteoreettiset ja käytännölliset lähtökohdat
– strateginen johtaminen ajattelu- ja toimintatapana poliittisessa kontekstissa
– strategisen johtamisen koulukunnat
– strategiaprosessi toimintaympäristöä analysoivana, strategioita muotoilevana, niitä toimeenpanevana ja niitä uudistavana prosessina
– strategioiden välittyminen suorituksen johtamiseen
– strateginen johtaminen muutosjohtamisena

Toteutustavat

Luento on yhteinen kunta- ja aluejohtamisen ohjelman sekä hallintotieteen kanssa. KAJOK6/HAA508

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Luennot + luentojen yhteydessä jaettava tai ohjeistettava materiaali

Arviointi

Numerolla 1-5.

Suositellut suoritusajankohdat

2. vuoden syksy

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Johtamiskorkeakoulu
Johtamiskorkeakoulu
2011–2012
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Johtamiskorkeakoulu