x !
Archived Curricula Guide 2011–2012
Curricula Guide is archieved. Please refer to current Curricula Guides
KUOIA7 Seminar in Local Public Law (in Intermediate Level) 5 ECTS
Organised by
Local Public Law
Person in charge
Kunnallisoikeuden lehtori
Preceding studies
Perusopinnot ja pääosa aineopinnoista.

Learning outcomes

To give students ability to make their own research. To give basic tools for academic writing, discussion, and critical scientific approach.

Contents

Methods and approaches of jurisprudence. Process of legal study. Individual seminar paper on agreed subject.

Teaching methods

Teaching method Contact Online
Seminar 25 h 0 h

Teaching language

Finnish

Modes of study

Esitelmän laatiminen ja sen suullinen esittely esittely ryhmälle. Aktiivinen osallistuminen esitelmien arviointikeskusteluun. Tutustuminen oikeudellisiin tietojärjestelmiin.

Evaluation

Pass/fail.

Study materials

 

  1. Husa - Mutanen - Pohjolainen: Kirjoitetaan juridiikkaa. Helsinki 2001 tai uudempi.
  2. Timonen: Johdatus lainopin metodiin ja lainopilliseen kirjoittamiseen. Helsinki 1998.
  3. Viljanen: Oikeudellisten tutkimusten kirjoittamisopas. Saatavissa osoitteessa URL: http.//www.uta.fi/laitokset/oikeus/julkaisut/opetusmonisteet/kirjoittamisopas.pdf

Further information

Pakollinen

Belongs to following study modules

School of Management
2011–2012
Teaching
Archived Teaching Schedule. Please refer to current Teaching Shedule.
School of Management