x !
Archived Curricula Guide 2011–2012
Curricula Guide is archieved. Please refer to current Curricula Guides
KUOIA3 Legal Security in Public Administration 5 ECTS
Organised by
Local Public Law
Person in charge
Kunnallisoikeuden lehtori, julkisoikeuden professori
Minimum preceding studies
9 ECTS.
Preceding studies
Compulsory:
Recommended:
Edeltävinä opintoina suositellaan kunnallisoikeuden/julkisoikeuden perusopintojen suorittamista.

Learning outcomes

To introduce students with supervision of administrative activity and of administrative judicial procedure. This module also tries to teach students to adapt their administrative law information in practice.

Contents

Control of legality in public administration. Correction of an error in the administrative decision. Judicial review of administrative action. Judgement of cases concerning administrative legislation.

Further information on prerequisites and recommendations

Sivuaineopiskelijoiden valinnassa harjoitusryhmiin noudatetaan jonolakia.

Teaching methods

Teaching method Contact Online
Lectures 8 h 0 h
Exercises 18 h 0 h

Luento ja harjoitukset siten kuin lukukauden alussa ilmoitetaan.

Teaching language

Finnish

Modes of study

Aktiivinen osallistuminen luennolle ja oikeustapausharjoituksiin, niihin liittyvien tehtävien suorittaminen sekä oikeustapaustentti. Sivuaineopiskelijat voivat suorittaa opintojakson myös kirjallisuutenttinä.

Evaluation

Numeric 1-5.

Recommended year of study

2. year spring
3. year spring

Study materials

Tenttikirjallisuus (kirjatenttimahdollisuus koskee vain sivuaineopiskelijoita):

  1. Mäenpää: Hallintoprosessioikeus. 2005.
  2. Yhdestä kuntalain kommentaarista (Harjula - Prättälä 2007, Hallberg - Hannus 2008 tai Heuru 2001) kuntalain muutoksenhakua koskeva luku.
  3. Perehtyminen seuraavien säädöksien keskeiseen sisältöön niihin myöhemmin tehtyine muutoksineen: Perustuslaki 731/1999, 21 §, Va 101. Hallintolainkäyttölaki 586/1996, Pr 103. L oikeudenkäynnin julkisuudesta hallintotuomioistuimissa 381/2007, Pr 205. Oikeusapulaki 257/2002, Pr 301. L tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista 701/1993, Pr 309. Hallinto-oikeuslaki 430/1999, Pr 411. L korkeimmasta hallinto-oikeudesta 1265/2006, Pr 413. Markkinaoikeuslaki 1527/2001, Pr 418. Vakuutusoikeuslaki 132/2003, Pr 419. L sähköisestä asioinnista viranomaistoiminnassa 13/2003, Yh 107. Kuntalaki 365/1995, 11 luku, Ha 301.

Further information

Pakollinen.

Belongs to following study modules

School of Management
2011–2012
Teaching
Archived Teaching Schedule. Please refer to current Teaching Shedule.
School of Management