x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2011–2012
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KUOIS2 Julkisen palvelutuotannon oikeudelliset periaatteet 7 op
Vastuutaho
Kunnallisoikeus
Vastuuhenkilö
Kunnallisoikeuden professori
Edeltävät opinnot
Suositellaan:
Kandidaatintutkinnon opinnot ovat loppuvaiheessa.

Osaamistavoitteet

Perehdyttää julkisen hallinnon ja palvelutuotannon kehittämislinjauksiin ja oikeudellisiin reunaehtoihin, eri alojen keskeisiin säädöksiin ja kehittää valmiuksia ymmärtää niiden kehityspiirteitä ja erityisesti uutta lainsäädäntöä.

Sisältö

1 Julkisen hallinnon vireillä olevat uudistussuunnitelmat ja uudistusperiaatteet kunnallisen itsehallinnon näkökulmasta
2 Kunnan asema julkisten palvelujen tuottajana
3 Julkisen palvelutuotannon keskeiset alueet (sosiaali- ja terveydenhuolto sekä opetus- ja sivistystoimi) ja niissä tapahtuvat muutokset
4 Kunnan ja valtion välisen työnjaon periaatteet
5 EU:n ja Euroopan neuvoston vaikutukset kunnallisen palvelutuotannon toteutukselle

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 12 t 0 t

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

 

  1. Heuru: Perustuslaillinen kunnallishallinto. Edita 2006 tai erikseen sovittava vaihtoehtoinen kirja.
  2. Sutela: Sosiaali- ja terveyspalvelujen ulkoistaminen. Oikeudelliset reunaehdot. Edita 2003 tai Keravuori: Yksityinen julkisen vallan käyttäjänä. Edita 2008.
  3. Uoti: Taloudelliset, sosiaaliset ja sivistykselliset perusoikeudet kunnallisessa päätöksenteossa. Tampere 2003 tai Rasinmäki: Yksityistäminen kunnallishallinnossa. Lakimiesliiton kustannus 1997 tai Pajukoski: Preventio, sosiaalioikeus ja kunnat - ehkäisevä sosiaalipolitiikka kuntia velvoittavassa lainsäädännössä. Edita 2006 tai Ryynänen: Kuntauudistus ja itsehallinto. Tampere University press 2008 tai Arajärvi: Sivistykselliset oikeudet ja velvollisuudet. Joensuu 2006 tai Juva-Kangasvieri-Välijärvi: Kuntaperusteisen koulutusjärjestelmän kehittäminen. Kuntaliitto 2009.
  4. Jokin julkisen palvelutuotannon kansainvälinen julkaisu (esim. Molander - Stigmark: Självstyrelse, likvärdighet, effektivitet. Södertälje 2005).
  5. Yksityiskohtainen perehtyminen aiheeseen liittyvään lainsäädäntöön (tarkemmin luennoilla).

Lisätietoja

Pakollinen

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Johtamiskorkeakoulu
Johtamiskorkeakoulu
2011–2012
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Johtamiskorkeakoulu