x !
Archived Curricula Guide 2011–2012
Curricula Guide is archieved. Please refer to current Curricula Guides
KUOIS2 The Juridical Basics and Development of Public Service Production 7 ECTS
Organised by
Local Public Law
Person in charge
Kunnallisoikeuden professori
Preceding studies
Recommended:

Learning outcomes

To make students familiar with the juridical basics and development of public service production.

Contents

Reforms of public administration from the self-government point of view. The status of municipal as a producer of public service. The main areas of public service production. The principles of division of work between the municipality and the state. The impacts of EU and the Council of Europe on public service production.

Teaching methods

Teaching method Contact Online
Lectures 12 h 0 h

Teaching language

Finnish

Modes of study

Evaluation

Numeric 1-5.

Study materials

 

  1. Heuru: Perustuslaillinen kunnallishallinto. Edita 2006 tai erikseen sovittava vaihtoehtoinen kirja.
  2. Sutela: Sosiaali- ja terveyspalvelujen ulkoistaminen. Oikeudelliset reunaehdot. Edita 2003.
  3. Uoti: Taloudelliset, sosiaaliset ja sivistykselliset perusoikeudet kunnallisessa päätöksenteossa. Tampere 2003 tai Rasinmäki: Yksityistäminen kunnallishallinnossa. Lakimiesliiton kustannus 1997 tai Pajukoski: Preventio, sosiaalioikeus ja kunnat - ehkäisevä sosiaalipolitiikka kuntia velvoittavassa lainsäädännössä. Edita 2006 tai Ryynänen: Kuntien ja alueiden itsehallinto - kehittämisvaihtoehdot. Edita 2004 tai Arajärvi: Sivistykselliset oikeudet ja velvollisuudet. Joensuu 2006 tai Keravuori: Yksityinen julkisen vallan käyttäjänä. Edita 2008.
  4. Jokin julkisen palvelutuotannon kansainvälinen julkaisu (esim. Molander - Stigmark: Självstyrelse, likvärdighet, effektivitet. Södertälje 2005).
  5. Yksityiskohtainen perehtyminen aiheeseen liittyvään lainsäädäntöön (tarkemmin luennoilla).

Further information

Pakollinen

Belongs to following study modules

School of Management
School of Management
2011–2012
Teaching
Archived Teaching Schedule. Please refer to current Teaching Shedule.
School of Management