x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2011–2012
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
JOIKS5 Euroopan unionin varainkäyttö ja varainkäytön valvonta 6 op
Vastuutaho
Julkisoikeus
Vastuuhenkilö
Julkisoikeuden yliassistentti
Edeltävät opinnot
JOIKA3 Julkistalouden oikeudelliset perusteet.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija saa kokonaiskuvan Euroopan unionin taloudenhoidon oikeudellisista perusteista, varainkäytöstä ja valvonnasta sekä näiden suhteesta Suomen valtiosääntöön ja finanssihallinto-oikeuteen.

Sisältö

1 Euroopan unionin oikeudellinen ja taloudellinen ulottuvuus
2 Euroopan unionin budjettitalous
3 Unionin ja jäsenvaltion väliset varainsiirrot
4 Finanssivalvonta Euroopan unionissa
5 Talous- ja rahaliitto (EMU)
6 Unionijäsenyys ja kansallinen finanssivalta

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 15 t 0 t

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Luennot ja luennoitsijan osoittama kirjallisuus sekä harjoitustyö. Opintojakson alaan kuuluvat säädökset ilmoitetaan luentojen yhteydessä.

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Tentitään kuulustelijan kanssa sovittavat teokset, laajuudesta riippuen kaksi tai kolme teosta (yhteensä noin 700 sivua).

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Johtamiskorkeakoulu
Johtamiskorkeakoulu
Pakolliset syventävät opinnot (Yrityksen taloustiede, laskentatoimi)
Johtamiskorkeakoulu
Pakolliset syventävät opinnot (Finanssihallinto ja julk.yhteisöjen laskentatoimi)
Johtamiskorkeakoulu
2011–2012
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Johtamiskorkeakoulu