x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2011–2012
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
JOIKS4 Valtiosääntöoikeuden syventävä jakso 6 op
Vastuutaho
Julkisoikeus
Vastuuhenkilö
Julkisoikeuden professori
Edeltävät opinnot
Pakolliset:

Osaamistavoitteet

Opiskelija syventää valtiosääntöoikeudellista tietämystään ja perehtyy valtiosääntöoikeuden teoriaan sekä valtiosäännön tutkimukseen. Opiskelija syventää tietojaan Suomen valtiosäännöstä ja sen suhteesta Euroopan unioniin.

Sisältö

1 Valtiosääntöoikeuden teoreettiset perusteet
2 Uusin valtiosääntöoikeudellinen tutkimus
3 Suomen valtiosääntö ja Euroopan unioni
4 Kansainvälinen valtiosääntöoikeus

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Tentitään kuulustelijan kanssa sovittavat teokset, laajuudesta riippuen kaksi tai kolme teosta (yhteensä noin 700 sivua).

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Tentitään kuulustelijan kanssa sovittavat teokset, laajuudesta riippuen kaksi tai kolme teosta (yhteensä noin 700 sivua).

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Johtamiskorkeakoulu
2011–2012
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
-
Johtamiskorkeakoulu